piątek, kwietnia 13, 2007

Google Summer of Code 2007

Podobnie jak w 2005 i 2006 także i w tym roku Google organizuje Summer of Code, w którym studenci z całego świata mają szansę zdobycia nagrody 4500$ w zamian za ulepszenie różnego rodzaju oprogramowania open source.
Rok temu jedną z organizacji biorących udział w programie była Free Earth Foundation - jej 5 projektów dotyczyło NASA World Wind. Zrealizowano 4 z nich, z czego 2 stały się częścią aplikacji (wbudowana przeglądarka oraz ulepszona obsługa plików shapefile) a 1 został upubliczniony jako plugin (STIP; jednak działa jedynie z wersją 1.3 WW).
W tym roku FEF nie udało się zakwalifikować jako organizacji mentorskiej.

Nie oznacza to jednak, że w tegorocznej edycji SOC nie znalazły się żadne projekty związane z GISem... Fundacja OSGeo (Open Source Geospatial Foundation), pod której skrzydłami rozwijanych jest wiele aplikacji (m.in. GRASS, Mapserver, biblioteka GDAL/OGR), dostała aż 16 'slotów' (liczba wszystkich zaakceptowanych projektów to ponad 900).
Najwięcej projektów (aż 4) związanych jest z biblioteką GDAL (Geospatial Data Abstraction Library - służy do odczytu/zapisu rastrowych danych przestrzennych; OGR obsługuje dane wektorowe). Wśród nich znalazły się również i polskie 'akcenty':
Interesujący jest też GDAL Raster Driver for PNG/JPG Tile Structure + gdal2tiles utility, który zapisywać będzie rastrowe dane w strukturze piramidy - dane takie mogą być następnie użyte w programach typu Google Earth (jako tzw. SuperOverlay) i World Wind albo w serwisach Google Maps i OpenLayers. (Notabene, oparty o GDAL program dstile, służący do podziału na 'cegiełki' specjalnie dla World Winda, został napisany wcześniej przez Nowaka.)

Kolejne trzy projekty dotyczą programu uDig (łatwy w obsłudze program GIS), a dwa GRASSa (również GIS, ale bardziej rozbudowany/skomplikowany) .
Lista wszystkich projektów OSGeo

Brak komentarzy: