niedziela, listopada 28, 2010

QGIS 1.6 Copiapó

Ukazało się kolejne wydanie popularnego programu Quantum GIS. W wersji 1.6 poprawiono 177 błędów oraz dodano wiele nowych funkcji i usprawnień, wśród których znaleźć można:
  • raster calculator - wykonywanie operacji na warstwach rastrowych
  • obsługa WFS-T (transactional)
  • zmiany na liście warstw (m.in. możliwość włączania/wyłączania wielu warstw naraz)
  • ulepszone etykietowanie (pozycja na podstawie atrybutu, etykiety wielowierszowe)
  • 3 nowe tryby klasyfikacji (Natural Breaks (Jenks), Standard Deviations, Pretty Breaks) 
Kolejną nowością jest również zerwanie z dotychczasową tradycją nadawania wersjom oznaczeń pochodzących od nazw księżyców (1.3 Mimas, 1.4 Enceladus, 1.5 Tethys). Od tego wydania używane będą nazwy miejsc na Ziemi (mało znanych, lecz kryjących ciekawe historie). QGIS 1.6 nosi miano Copiapó czyli argentyńskiego miasta, stolicy regionu Atakama, gdzie niedawno miała miejsce katastrofa górnicza. Obrazek na ekranie startowym programu to zdjęcie satelitarne okolic kopalni.

środa, listopada 03, 2010

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek - Przypomnienie

Informacja zamieszczona na prośbę organizatorów:


Fundacja im. Anny Pasek pragnie przypomnieć, iż pozostały zaledwie dwa tygodnie na złożenie  wniosku w trzeciej edycji konkursu o Stypendium Naukowe im. Anny Pasek - termin składania wniosków upływa 15 listopada. Wzorem lat ubiegłych pragniemy finansowo wesprzeć badania młodych, ambitnych i zdolnych doktorantów, różnych dyscyplin naukowych, posługujących się w swoich badaniach technikami i narzędziami GIS i teledetekcji środowiska, jednocześnie podejmujących tematykę o znaczeniu praktycznym.

Szczegóły dotyczące stypendium oraz zasad przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie: www.annapasek.org/stypendium