środa, listopada 03, 2010

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek - Przypomnienie

Informacja zamieszczona na prośbę organizatorów:


Fundacja im. Anny Pasek pragnie przypomnieć, iż pozostały zaledwie dwa tygodnie na złożenie  wniosku w trzeciej edycji konkursu o Stypendium Naukowe im. Anny Pasek - termin składania wniosków upływa 15 listopada. Wzorem lat ubiegłych pragniemy finansowo wesprzeć badania młodych, ambitnych i zdolnych doktorantów, różnych dyscyplin naukowych, posługujących się w swoich badaniach technikami i narzędziami GIS i teledetekcji środowiska, jednocześnie podejmujących tematykę o znaczeniu praktycznym.

Szczegóły dotyczące stypendium oraz zasad przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie: www.annapasek.org/stypendium

Brak komentarzy: