poniedziałek, stycznia 31, 2011

Warstwy TMS w QGIS

Najnowsze wydanie programu QGIS zbudowane zostało w oparciu o bibliotekę GDAL 1.7. [Wersja windowsowa w okienku pomocy twierdzi, że została skompilowana ze wsparciem GDAL/OGR 1.5.4, ale jest to po prostu pomyłka.] Jedną z najciekawszych funkcji wbudowanych w bibliotekę jest obsługa serwerów TMS (kafelki). Do serwisów udostępniających mapy w takiej postaci zaliczyć można m.in.
Dzięki GDAL możliwe jest wykorzystanie tego typu serwerów jako źródeł danych rastrowych. Jak to zrobić?
Wystarczy stworzyć prosty plik XML z konfiguracją warstwy, a następnie otworzyć go poprzez menu Warstwa - Dodaj warstwę rastrową... lub jeszcze prościej: przeciągnąć plik na listę warstw.

czwartek, stycznia 06, 2011

Ortofotomapa Warszawy 2010

W serwisie mapowym m.st. Warszawy pojawiła się ortofotomapa opracowana na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych (wielkość piksela 10cm) wykonanych na początku kwietnia 2010.


Ortofotomapa udostępniona jest również w postaci WMS: http://mapa.um.warszawa.pl/mapguide2010/mapagent/mapagent.fcgi?