czwartek, stycznia 06, 2011

Ortofotomapa Warszawy 2010

W serwisie mapowym m.st. Warszawy pojawiła się ortofotomapa opracowana na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych (wielkość piksela 10cm) wykonanych na początku kwietnia 2010.


Ortofotomapa udostępniona jest również w postaci WMS: http://mapa.um.warszawa.pl/mapguide2010/mapagent/mapagent.fcgi?

Brak komentarzy: