sobota, sierpnia 19, 2006

Ortofotomapa - Warszawa 1945

Ortofotmapa: Warszawa 1945W internetowym serwisie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy możemy zobaczyć mapę zniszczonej Warszawy, stworzoną w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane w czerwcu 1945 roku przez wojsko radzieckie. Teren objęty opracowaniem obejmuje obszar miasta w granicach z 1939 (tj. około 200km^2).
Więcej informacji dot. mapy i serwisu internetowego na stronie Biura Geodezji i Katastru.
Zamek Królewski
(z prawej: zasięg ortofotomapy na tle współczesnej granicy Warszawy

z lewej: całkowicie zniszczony Zamek Królewski)


Od marca 2006 na stronie dostępna jest również ortofotomapa wykonana w 2005 roku.

Brak komentarzy: