poniedziałek, sierpnia 02, 2010

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

Informacja zamieszczona na prośbę organizatorów: 

Już po raz III Fundacja im. Anny Pasek organizuje Konkurs stypendialny, którego finalista otrzyma prestiżowe Stypendium Naukowe im. Anny Pasek w wysokości 45 000 PLN.

Celem Stypendium jest wspieranie wyróżniających się naukowo, młodych doktorantów, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska.


Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Firmy ESRI Polska.

Stypendium im. Anny Pasek składa się z dwóch części: stypendium (grantu) badawczego oraz stypendium personalnego. Kwota stypendium badawczego wynosi 20 000 PLN i jest w całości przeznaczona na realizację projektu badawczego. Kwota stypendium personalnego to 25 000 PLN. Kwota stypendium personalnego nie podlega rozliczeniu.

Szczegółowe informacje na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek. Regulamin i wnioski aplikacyjne, do pobrania na stronie: www.annapasek.org/stypendium

Brak komentarzy: