About

O mnie:
Studiowałem na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, a obecnie pracuję w firmie Geo-System.

O blogu:
Początkowo poświęcony wyłącznie NASA World Wind, z biegiem czasu przekształcił się w blog bardziej ogólny. Obecnie główna tematyka to wirtualne globy (Google Earth, Virtual Earth 3D), choć sporo miejsca poświęcone jest także "płaskim" serwisom mapowym (Google Maps czy państwowy Geoportal), a zdarzają się też posty związane z szerokimi pojęciami takimi jak GIS, GPS, modelowanie 3D, teledetekcja i fotogrametria.

Disclaimer:
Niniejszy blog jest blogiem prywatnym i osobistym.
Wyrażone tu opinie należą wyłącznie do mnie i nie powinny być traktowane jako poglądy mojego pracodawcy (zarówno obecnego jak i przyszłych), moich wykładowców, rodziców, znajomych, mojego psa (którego zresztą nie posiadam...) ani kogokolwiek innego.